wz

Elektrorevize Praha

Elektro revize v Praze 5 - 6 

Revizní technik elektroinstalace PRAHA revizní technik elektrických zařízení

 REVIZE ELEKTRO PRAHA, REVIZE Hromosvodů PRAHA, REVIZE Elektrospotřebičů

ELEKTROREVIZE  

bytů,bytových,rodinných domů

živnostenských, průmyslových, drobných provozoven

kanceláří

zdravotnických ordinací a budov

mateřské, základní,střední, vysoké školy

             hotely, restaurace a ubytovací zařízení

Praxe v oboru revize elektro, elektrospotřebičů, hromosvodů od roku 1979 

Revizní technik provádí výchozí revize elektrorevize a pravidelná elektrorevize,revize. Výchozí elektrorevize po rekonstrukci nebo nově provedené elektroinstalaci.

Elektro revize Praha 

Lhůty pravidelnéelektrorevize Praha se stanoví v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí. Elektro revize je podkladem pro kolaudaci u postavených a objektů.

Cena elektrorevize dohodou 

Elektrorevize Praha zařízení- rozlišujeme výchozíelektrorevize a revize elektro pravidelné (periodické). Eelektrorevize výchozí - nová elektroinstalace či elektro zařízení. Elektrorevize pravidelná (periodická) se provádí během provozu elektrického zařízení v daných lhůtách dle ČSN. Elektro se provádí v daných lhůtách a to od 1 Roku až 5 roků v závislosti na umístění elektrického zařízení, povaze skladovaných či zpracovaných látek apod.Cena elektrorevizese odvíjí od obtížnosti a rozsahu revidovaného elektrického zařízení.Například revize elektrocena se odvozuje od jístícího obvodu a jich počet. Při větším počtu jistících obvodů jse ze zákazníkem dělají smluvní ceny a případné množstevní slevy. Elektrorevize v Praze 

Elektrorevize dle normy ČSN 33 1500 a normy ČSN 33 2000-6-61. V případě požáru pojišťovna zkoumá, zda byly v pořádku elektroinstalace, a v návaznosti na to určuje výši plnění. Pokud budete mít v pořádku veškeré revize elektrotak se vyhnete možným postihům za nedodržení zákona.

Bezpečnost osob a majetku při elektrorevizi

Funkčnost a bezpečnost elektroinstalace musí být pravidelně kontrolována formou pravidelných elektrorevize.V bytových objektech se provádějí revize elekto v intervalu 5-ti let, v kratších lhůtách se provádějí revize elektro, v prostorách, kde působí vnější vlivy (prádelny, sauny, bazény atp.)elekrorevize musí být provedena také po úpravě elektroinstalace a elektroměrové rozvodnice.

Elektorevize a dodavatelé elektřiny 

Elektrorevize se také provádí pro distributory elektrické energie dle jejich požadavků. Každý distributor elektrické energie má své
stanovené připojovací podmínky. A právě pro připojení k síti distributora je zapotřebí elektrorevize (  elektrorevize přípojky).

Elektrorevize elektrické přípojky

Revize elektrické přípojky se provádí výhradně pro distributora elektrické energie. Revize elektrické přípojky provádí revizní technik a tím ručí za správnost a bezpečnost provozu přípojky, aby nedošlo k poškození distribuční sítěelektrické energie.

Elektrorevize v Praze a okolí

Subjekty, které jsou povinnyelektrorevizezajistit jsou provozovatelé zodpovídající za udržování el. zařízení odběrného zařízení v souladu s platnými normami (zákon č. 458/2000 Sb.) Zhotovitelé jsou dle zákona o odborném dozoru nad vyhrazenými technickými zařízeními (č. 251/2005 Sb.), zajistit revizi elektro zařízení a jimi dokončených instalací

  1. Elektro revizebytový dům-rozvodnice a jádra v kombinaci s vodiči s izolací z PVC umístěné na únikové komunikaci nevyhovují současným požadavkům na elektroinstalace a únikové komunikacíce s vyšším počtem osob (viz
  2. elektrorevizese podle platné legislativy ČSN 331500 čl. 6.1 se rozdělují na výchozí elektrorevize(elektro revize)a periodické elektrorevize. Mimořádné elektrorevize - Elektrorevize prováděné mimo termíny pravidelné elektrorevize-při této revizi neopomeňte provést revizi elektrospotřebičůa revizi hromosvodů
  3. Elektrorevize-měření-ověření elektrických bezpečnostních parametrů. Měřením se zjišťují hodnoty elektrických veličin.. Provádění elektrorevize, revize elektro je stanoveno zákonem.