wz

ČSN 331500 - termín revize

ČSN 331500  - lhůta revizí elektrického zařízení 

POŠLI POPTÁVKU revizní technik elektrických zařízeníCENA DOHODOU bez DPH

PROVEDU REVIZE ceník revize elektro Praha ceník revize hromosvodu Praha ceník revize elektrospotřebičů Praha Ceník revizních prací elektro

ČSN 331500 - termíny revize

Norma je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33 0010 a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Norma platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny, pokud jiné čs. státní normy nebo předpisy orgánů státních odborných dozorů nestanoví zvláštními předpisy odlišné požadavky. Účelem revizeelektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem. Jsou normalizovány požadavky na výchozí revize, pravidelné revize, podklady k provádění revizí, pro zprávu o revizi a další. K normě je připojen (formát A4) formulář zprávy o revizi elektrického zařízení a zprávy o revizi hromosvodu. Z praktického hlediska jsou významné především lhůty revizí, které jsou stanoveny - pokud jde o elektrická zařízení - podle druhu prostředí a podle umístění elekrického zařízení a - pokud jde o hromosvody - podle druhu objektu. V tomto smyslu norma těsně navazuje na ustanovení ČSN 33 0300, která stanovuje druhy prostředí
Druh prostředí Revizní lhůty v rocích Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51
Normální 5 AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní
Studené 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
Horké 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
Vlhké 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
Mokré 1 AD2 až AD8, AF4
Se zvýšenou korozní agresivitou 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
S extrémní korozní agresivitou 1 AD2 až AD8, AF4
Prašné s prachem nehořlavým 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
S otřesy 2 AG2, AG3, BE2, BE3
S biologickými škůdci 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
Pasivní s nebezpečím požáru 2 AG2, AG3, BE2, BE3
Pasivní s nebezpečím výbuchu 2 AG2, AG3, BE2, BE3 bez nebezpečí výbuchu
Druh prostředí Revizní lhůty v rocích Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51
Normální 5 AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní
Studené 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
Horké 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
Vlhké 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
Mokré 1 AD2 až AD8, AF4
Se zvýšenou korozní agresivitou 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
S extrémní korozní agresivitou 1 AD2 až AD8, AF4
Prašné s prachem nehořlavým 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
S otřesy 2 AG2, AG3, BE2, BE3
S biologickými škůdci 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
Pasivní s nebezpečím požáru 2 AG2, AG3, BE2, BE3
Pasivní s nebezpečím výbuchu 2 AG2, AG3, BE2, BE3 bez nebezpečí výbuchu
Venkovní 4 AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace
Pod přístřeškem 4 AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace
Druh prostoru dle rizika ohrožení osob Revizní lhůty v rocích Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51
Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.) 2 BD3, BD4
Zděné obytné a kancelářské budovy 5 BD1
Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení 3 BD4, BA2
Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 2 CA2
Pojízdné a převozné prostředky 1
Prozatímní zařízení staveniště 0,5
Venkovní 4 AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace
Pod přístřeškem 4 AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace
Druh prostoru dle rizika ohrožení osob Revizní lhůty v rocích Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51
Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.) 2 BD3, BD4
Zděné obytné a kancelářské budovy 5 BD1
Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení 3 BD4, BA2
Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 2 CA2
Pojízdné a převozné prostředky 1
Prozatímní zařízení staveniště 0,5

Elektrorevize Revize-hromosvodu

BANKY CESTOVKY AUTO ENERGIE SLUNCE TEPELNÁ ČERPADLA  LED ZDROJE Energie Elektro-topení databaze ZL Sklenarstvi Radon Pneumatiky Obklady


Praha  revize elektro  hromosvodu  revize Ragdoll