wz

ČSN 331600 - revize a kontroly

ČSN 331600 ed.2 - Revize a kontroly elektrického zařízení během používíní

POŠLI POPTÁVKU revizní technik elektrických zařízeníCENA DOHODOU bez DPH

PROVEDU REVIZE ceník revize elektro Praha ceník revize hromosvodu Praha ceník revize elektrospotřebičů Praha Ceník revizních prací elektro

ČSN EN 331600 ed.2 - Revize a kontroly elektrického zařízení během používání

Od 2010-12-31 nahrazuje ČSN 33 1600 -1994 a ČSN 33 1610 –2005. Slučuje revize elektrických spotřebičů a nářadí, termín revize spotřebičů nedržených v ruce skupina E je 24 měsíců Odpor ochranného vodiče 0,2 ohm do 3 metrů , zvyšuje se o 0,1 ohm po 3 metrech - max. 1 ohm Měří se izolační odpor a také proud v PE nebo dotykový proud

Kontrola elektrického spotřebiče: prohlídkou a zkouškou chodu se zjišťuje technický stav spotřebiče z hlediska bezpečnosti

Revize elektrického spotřebiče:prohlídkou, měřením a zkoušením se zjišťuje stav spotřebiče z hlediska bezpečnosti.

Dělení spotřebičů

A - poskytované formou pronájmu

B - venku

C - průmysl, řemesla

D - veřejné prostory (školy, hotely, kluby)

E – administrativa

termín revize elektrospotřebičů

Kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů se provádí před jejich použitím. Revize se provádí též po opravě, při podezření na závadu, ve stanovených lhůtách, při znovu uveden spotřebiče do prodeje.

Revize - prohlídka

• Měření - ochranný vodič 0,2 ohm do 3m, 0,1 ohm na každých dalších 3 m délky přívodu, maximálně 1 ohm

• izolační odpor (neměří se, pokud by to poškodilo spotřebič) do ruky: tř. I - 2 M_; tř. II - 7 M_ (světla 4 M_); tř. III - 0,25 Mohm

ostatní: tř. I - 1 M_; tř. II - 2 M_; tř. III - 0,25 M_ (tepelné nad 3,5 kW, ve vnitřním prostoru, normální prostředí: 0,3 M_ nebo unikající proud 1 mA na 1 kW)

o prodlužovací a odpojitelné přívody: 7 Mohm

• proud v PE - 3,5 mA (popř. rozdílová metoda u neizolovaně uložených), nebo 0,5 mA dotykový proud u tř. II.

Informační technika držená při provozu v ruce - 0,75 mA. Tepelné nad 3,5 kW - 1 mA na 1 kW.

• zkouška chodu

Měření (přehled) Třída I:   ochranný vodič, izolační odpor, proud protékající ochranným vodičem - proud protékající ochranným vodičem rozdílovou metodou

izolační odpor (pokud má vodivé části) - dotykový proud (pokud má vodivé části a pokud ho lze, uložit izolovaně) nebo dotykový proud rozdílovou metodou

Do této kategorie patří veškeré elektrospotřebiče, které jsou napojovány pohyblivými elektro přívody k  elektrickým rozvodům, slouží k vrtání, broušení, stříhání, bourání, letování apod., a při činnosti jsou drženy v ruce.Vzhledem k tomu, že se jedná vlastně o elektrospotřebiče, platí i pro přenosné elektro nářadí podobná pravidla jako u spotřebičů s tím rozdílem, že sou jinak zařazeny do skupin a tím pádem jsou i jinak určeny termíny revizí.

BANKY CESTOVKY AUTO ENERGIE SLUNCE TEPELNÁ ČERPADLA  LED ZDROJE Energie Elektro-topení databaze ZL Sklenarstvi Radon Pneumatiky Obklady


Praha  revize elektro  hromosvodu  revize Ragdoll