wz

ČSN 332000-3 Elektrické instalace nízkého napětí

ČSN 332000-3 Základní charakteristiyk elektrických zařízení

POŠLI POPTÁVKU revizní technik elektrických zařízeníCENA DOHODOU bez DPH

PROVEDU REVIZE ceník revize elektro Praha ceník revize hromosvodu Praha ceník revize elektrospotřebičů Praha Ceník revizních prací elektro

ČSN 33 2000-3: Stanovení základních charakteristik (el. zařízení)

  Je potřeba určit prostory podle působení vnějších vlivů: ovlivňuje stanovení termínů revizí elektro
• Normální - prostory nezvyšují nebezpečí úrazu.
• Nebezpečné - přechodné nebo stálé nebezpečí.
• Zvlášť nebezpečné - dochází ke zvýšení nebezpečí elektrického úrazu.
• Nepříznivé poměry - ve vodě, ve stísněném prostoru (vodivém) např. v kotlích - revize elektroinstalace 1x ročně
Prostory
normální
AA1, AA2, AA3, AA4, AA5, AA8, AB5, AC1, AC2, AD1, AE1, AE43, AE53, AE63,
AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AM45, AN1, AN2, AN3, AP1, AQ15, AR1, AR2,
AR3, AS1, BA1, BC1, BC2, BE1, BE24, BE2N14, BE2N23,4, BE4, CA1, CA24,
CB1, CB24
3 - prach, který je nevodivý
4 - tyto vnější vlivy neovlivňují nebezpečí elektrického úrazu osob, je však nutno dbát, aby
ochrana před dotykem nemohla být sama o sobě příčinou vznícení nebo výbuchu
5 - ohrožení zdraví je působeno jinými vlivy, nikoliv možnosti elektrického úrazu
Prostory
nebezpečné
AA6, AA7, AB1, AB2, AB3, AB4, AB8, AE21, AE31, AE41, AE51,2, AE61,2, AF2,
AF3, AG21, AH21, AK2, AL2, AM2, AM3, AM5, AM6, AP21, AP31, AP41, AQ23,
AQ33, AS21, AS31, BA21, BA31, BC3, BC4, CB41
1 - z hlediska bezpečných malých napětí živých části (SELV, PELV) se tyto prostory pokládají
za bezpečné
2 - výskat vodivého prachu
3 - v zájmovém prostoru je nutno zajistit ochranu před účinky blesku a jeho následky
Prostory
zvlášť
nebezpečné
AB6, AB7, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, AD8, AF4, AG31, AH31, BA32,
BE2N3
1 - z hlediska bezpečných malých napětí živých části (SELV, PELV) se tyto prostory pokládají
za bezpečné
2 - zdravotnické prostory, v nichž předpisy určité způsoby ochrany - pravidelná revize elektro jednou za dva roky
Komise - složení blíže norma neurčuje.

BANKY CESTOVKY AUTO ENERGIE SLUNCE TEPELNÁ ČERPADLA  LED ZDROJE Energie Elektro-topení databaze ZL Sklenarstvi Radon Pneumatiky Obklady


Praha  revize elektro  hromosvodu  revize Ragdoll