wz

ČSN 332000-4-42 Ochrana před účinky tepla při revizi

ČSN 332000-4-42 Omezení nepříznivých vlivů teploty při revizi elektroinstalace

POŠLI POPTÁVKU revizní technik elektrických zařízeníCENA DOHODOU bez DPH

PROVEDU REVIZE ceník revize elektro Praha ceník revize hromosvodu Praha ceník revize elektrospotřebičů Praha Ceník revizních prací elektro

ČSN 33 2000-4-42: Ochrana před účinky tepla - revize elektro

Tam, kde může povrchová teplota upevněného zařízení dosáhnout nebezpečných teplot:

  • umístí se zařízení „na“ nebo „v“ hmotách odolávajících těmto teplotám nebo
  • zařízení se odcloní nebo
  • zařízení se vhodně umístí, aby unikající teplo „nemohlo škodit“
Pokud zařízení jiskří nebo mohou vznikat výboje musí revize elektrických zařízení zajistit
  • zařízení se odcloní nebo
  • zařízení se uzavře do hmoty odolávající oblouku a jiskrám
Jestliže elektrické zařízení obsahuje významné množství hořlavé tekutiny (25 l), je nutné při elektrorevizi učinit opatření
zabraňující hoření - šíření plamene. Nutno zřídít  pod zařízením záchytnou jímku nebo zařízení se umístí v komoře s odpovídající požární bezpečností s prahy (bránící šíření – rozlévání hořlavétekutiny) a s odvětráváním spalin (výhradně do venkovního prostoru)
Ochrana před popálením musí zajistir pži revizi elektroinstalace a elektrozařízení
Mezní povrchové teploty zařízení při
  • ;určené k ručnímu  ovládání –  dodržení teploty 55 °C pokud je z kovu, 65 °C pokud je nekovové
  • ;určené k dotýkání – 70 °C pokud je z kovu, 80 °C pokud je nekovové
  • ;není nutné se dotýkat – 80 °C pokud je z kovu, 90 °C pokud je nekovové
Ochrana proti přehřátí při revizích elektro
Vzduchové vytápění musí mít dva na sobě nezávislé omezovače teploty (termostaty apod.).
Zařízení pro ohřev vody nebo páry musí mít jeden ochranný přístroj, který má nesamočinný návrat a musí být
vždy použit přetlakový ventil.

BANKY CESTOVKY AUTO ENERGIE SLUNCE TEPELNÁ ČERPADLA  LED ZDROJE Energie Elektro-topení databaze ZL Sklenarstvi Radon Pneumatiky Obklady


Praha  revize elektro  hromosvodu  revize Ragdoll