wz

ČSN 332000-4-43 Ochrana proti nadproudům v elektroinstalace

ČSN 332000-4-43 Ochrana proti nadproudům v elektroinstalaci

POŠLI POPTÁVKU revizní technikCENA DOHODOU bez DPH

PROVEDU REVIZE Ochrana proti nadproudu ČSN 332000-4-43 Ochrana proti nadproudu Ceník  prací elektro

ČSN 33 2000-4-43: Ochrana proti nadproudům- elektrorevize

Hlavní zásady

• jádro vodiče nesmí při zkratu překročit dovolenou teplotní mez

• při normálním provozu nesmí nastat nežádoucí působení jisticích prvků

• jisticí prvky mají odpojit jen postiženou část

Jištění pouze proti zkratovým proudům

Jisticí prvek musí mít dostatečnou zkratovou vypínací schopnost pro místo, kde je instalován.
Jištění proti přetížení- vypínací schopnost může být pod hodnotou předpokládaného zkratového proudu.

Přiřazení jisticích prvků – je možné použít jednu ze tří možností:

1/ Použití vzorce: Ib < In < Iz platí pro:

• domovní a podobné instalace, kde jsou použity

• kabely PVC a

• jističe B, C, D nebo pojistky s charakteristikou gG

Ib – použitý proud, In – jmenovitý proud jisticího prvku, Iz – dovolený proud kabelu
2/ Použití koeficientů In < K . Iz

• pojistky gG do 10 A K = 0,7

• pojistky gG od 16 A K = 0,9

• pojistky gG pro vodiče s izolací PRC K = 0,8

• jističe B, C, D pro průřezy do 2,5 mm2 K = 0,95

• jističe B, C, D pro průřezy od 4 mm2 K = 1,0

3/ Přesný výpočet.

Revize elektro-každý prvek proti zkratu musí odolat zkratu v místě, kde je instalován, nebo je mu předřazený prvek, který

zkrat bezpečně odpojí a nepropustí víc energie, než by prvek na straně zátěže snesl bez poškození.

Totéž platí pro koordinaci mezi prvkem proti zkratu a prvkem proti přetížení. Prvek proti zkratu nesmí propustit

více energie, než snese prvek proti přetížení.

Revize elektroinstalace-vodiče jsou chráněné vždy, když je maximální proud zdroje menší než dovolený proud vodičů.

revize elektro, měření osvětlení, revize elektrospotřebičů, revize ČEZ, revize PRE, revize přístrojů, revize hromosvodů, revize rozvaděčů, revize přípojky, revize elektroinstalace, revize elektro strojů, revize elektrických zařízení, revize hromosvodu

BANKY CESTOVKY AUTO ENERGIE SLUNCE TEPELNÁ ČERPADLA  LED ZDROJE Energie Elektro-topení databaze ZL Sklenarstvi Radon Pneumatiky Obklady 
<