wz

ČSN 332000-4-45 Ochrana elektroinstalace před podpětím

ČSN 332000-4-45 Ochrana elektrických zařízení před podpětím v rozvodu

POŠLI POPTÁVKU revizní technik elektrických zařízeníCENA DOHODOU bez DPH

PROVEDU REVIZE ceník revize elektro Praha ceník revize hromosvodu Praha ceník revize elektrospotřebičů Praha Ceník revizních prací elektro

ČSN 33 2000-4-45: Ochrana před podpětím - revize elektro


ČSN 33 2000-4-45 V této normě jsou zpracovány všechny údaje z IEC 364-4-45:1984, které jsou shodné s HD 384.4.45 S1:1988. Obsahuje prakticky jedinou kapitolu, a to 45: Ochrana před podpětím: V čl. 451.2 uvádí:"Tam, kde pokles napětí nebo jeho přechodná ztráta a následující obnovení mohou způsobit nebezpečí pro osoby nebo majetek, musí se provést vhodná opatření. Obdobná opatření se musí provést rovněž tehdy, jestliže výpadkem napětí může být poškozena část instalace nebo spotřebič. Zařízení na ochranu před podpětím se nepožaduje, pokud nejsou ohrožení lidé a jestliže nebezpečí poškození instalace nebo spotřebičů představuje přijatelné riziko." Velmi stručná, dvoulistová norma.

Revize elektroinstalace-funkce vypnutí se nepožaduje  v případě, že nejsou ohroženi lidé a riziko poškození majetku je přijatelné.


Elektrorevize-funkce podpěťovky může být i zpožděná, ale zpoždění nesmí bránit okamžitému vypnutí řídícími a

ochrannými prostředky.


Revize elektro-jestliže opětovné zapnutí může způsobit nebezpečný stav, nesmí být samočinné.

revize elektro, měření osvětlení, revize elektrospotřebičů, revize ČEZ, revize PRE, revize přístrojů, revize hromosvodů, revize rozvaděčů, revize přípojky, revize elektroinstalace, revize elektro strojů, revize elektrických zařízení, revize hromosvodu

BANKY CESTOVKY AUTO ENERGIE SLUNCE TEPELNÁ ČERPADLA  LED ZDROJE Energie Elektro-topení databaze ZL Sklenarstvi Radon Pneumatiky Obklady