wz

ČSN 332000-4-46 Odpojování a spínání

ČSN 332000-4-46 Odpojování a spínání elektroinstalace a elektrických zařízení

POŠLI POPTÁVKU revizní technik elektrických zařízeníCENA DOHODOU bez DPH

PROVEDU REVIZE ceník revize elektro Praha ceník revize hromosvodu Praha ceník revize elektrospotřebičů Praha Ceník revizních prací elektro

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2: Odpojování a spínání- revize elektro

Tato norma se zabývá nesamočinným místním nebo dálkovým ovládáním odpojovacích a spínacích přístrojů, kterými se zabraňuje nebezpečí, jež vyplývá z použití elektrické instalace nebo elektrického napájení zařízení a strojů.

PEN vodič nesmí být nikdy odpojován ani spínán, v části TN-S nemusí být N vodič odpojován ani spínán.
Odpojování - elektrorevize pevné instalace
Každý obvod musí jít odpojit od všech pracovních vodičů (mimo N). Jedním zařízením lze odpojit více obvodů najednou.
Prostředky zabraňující neúmyslnému uvedení pod napětí:
  1.  zamčení
  2. výstražné tabulky
  3. uzamykatelný prostor
  4. jako doplňující opatření - zkratování
Nouzové vypínání a zastavení elektroinstalace, aby se zabránilo neočekávanému nebezpečí.
 čerpání hořlavých kapalin, velké PC sály, vn svítidla např. neonové reklamy, velké budovy např. obchodní domy,  kotelny,  velkokuchyně,
  laboratoře pro výuku
 Má se vypínat pokud možno jedním zapůsobením na ovládací prvek.
 Odpojují se všechny pracovní vodiče mimo N.
 Nouzové vypnutí nesmí způsobit nebezpečný stav.

Funkční spínání- revize elektroinstalace
Jednopólový spínač nesmí být zařazen v N.
Do 16 A lze použít zásuvky.
Přístroje, které zajišťují změnu napájení z různých zdrojů, nesmí umožňovat paralelní spojení zdrojů.
Řídící obvody
Zkrat na kostru nesmí způsobit nebezpečný stav např. chod stroje.
Ovládání motorů
Obnovení napětí (po výpadku) nesmí vést k samovolnému chodu, pokud by to bylo nebezpečné.
Motor se po brždění protiproudem, nebo třeba po výpadku fáze, nesmí začít otáčet na druhou stranu,
pokud by to bylo nebezpečné.

Zásuvková spojení
PEN jde nejdříve na kolík.Pohyblivý přívod pro zařízení tř. II (jen dva vodiče), musí mít neoddělitelně připojenou vidlici.
Prodlužovaní šňůra musí být vždy třívodičová.
 Pokud je dvouvodičová, musí být neoddělitelné připojena vidlice i zásuvka s tím, že do zásuvky
lze připojit jen spotřebiče třídy II (plochá zásuvka).

revize elektro, měření osvětlení, revize elektrospotřebičů, revize ČEZ, revize PRE, revize přístrojů, revize hromosvodů, revize rozvaděčů, revize přípojky, revize elektroinstalace, revize elektro strojů, revize elektrických zařízení, revize hromosvodu

BANKY CESTOVKY AUTO ENERGIE SLUNCE TEPELNÁ ČERPADLA  LED ZDROJE Energie Elektro-topení databaze ZL Sklenarstvi Radon Pneumatiky Obklady

elektrotechnika v bankovnictví elektrotechnický kongres databáze revizních techniků úspory elektro  úspora energie  úsporně led světlo  elektro obklady  elektro pneu nářadí  izolace proti radonu