wz

ČSN 3341390  Ochrana před bleskem

ČSN 341390 Ochrana před bleskem-hromosvody

 POŠLI POPTÁVKU revizní technik elektrických zařízeníCENA DOHODOU bez DPH

PROVEDU REVIZE ceník revize elektro Praha ceník revize hromosvodu Praha ceník revize elektrospotřebičů Praha Ceník revizních prací elektro

ČSN 34 1390: Ochrana před bleskem (hromosvody)


Z hlediska výskytu bouřek – ČR - území se zvýšenou bouřkovou činností (20 až 30 dnů v roce).

Hromosvod - se zřizuje na objektech:

- ohrozit život nebo zdraví většího množství lidí (bytové domy, průmyslové budovy,

nemocnice, hotely, školy, nádraží, kostely)odkazy/

- způsobit poruchu, kterou by utrpěla velká část obyvatelstva (elektrárny, plynárny,vodárny atd.)

- způsobil škody na hospodářských nebo kulturních hodnotách (sklady, sila, mlýny,zemědělské objekty)

- na prozatimních staveništích, kde se zdržují lidé, nebo kde jsou skladovány větší hospodářské hodnoty

- ohrozil sousední objekty

- zvýšeným nebezpečím zásahu blesku (na planinách a návrších, vyčnívající nad okolí apod.)

- u nezastřešených výrobních a provozních zařízení

 

      Revize hromosvodů-nemusí se zřizovat na objektech, které jsou v ochranném prostoru vyšších objektů.

Výkresy   se nemusí zpracovávat pro objekty se 2 podlažími a 2 svody, pokud na střeše nejsou elektrická zařízení .

Hromosvod se musí revidovat po zjištěném zásahu blesku.

- mezi sousedícími objekty se hromosvod řeší jako jednotná soustava, jako by blok byl jediným objektem.

      Jímací soustavy

Hřebenová

Je tvořena vedením na hřebenu střechy, převyšující spodní okraj alespoň o 1 m.

Toto vedení se podle potřeby doplní o další vedení, aby žádný bod střechy nebyl víc než 10 m od jímacího

vedení (měřeno v průmětu do půdorysu).

Používá se na střechách sedlových, valbových, polovalbových, pultových (horní okraj převyšuje spodní

nejméně o 1 m)

Mřížová

Je tvořena mříží, jejíž krajní vodiče jsou vedeny po obvodu střechy. Žádný bod střechy nesmí být dál, než

10 m od této jímací soustavy. Maximální rozměr ok je 20 x 60 m.

Používá se na střechách plochých, hangárových, pultových

Tyčový H

- tyčemi umístěnými v nejpravděpodobnějším místě zásahu blesku. Většinou se používá k ochraně

jednotlivých předmětů vyčnívajících nad okolí.

-tyčového hromosvodu se používá k ochraně vysokých štíhlých objektů (stožárů, komínů), nebo

budov se stanovou střechou nebo s valbovou, popř. polovalbovou s krátkým hřebenem.

Oddálený H

Žádnou částí není spojen s objektem, který chrání-viz.

Stožárový

Jímač upevněný na stožáru, dostatečně převyšující objekt.

Závěsový

-lano zavěšené nad chráněným objektem ve směru jeho podélné osy. Je-li rozpětí delší než 20 m, je

nutno udělat hromosvod křížový, přičemž na každých 20 m (i započatých) je potřeba udělat příčný závěs.

Rozlehlejší objekty se chrání závěsovým hromosvodem hvězdicovým.

Klecový

Je tvořen mříží jímacích vedení, přičemž rovnoběžná vedení smějí být vzdálená nejvýše 20 m. Tato mříž má,pak oka 20 x 20 m (měřeno ve skutečném sklonu mříže).

Vyčnívající předměty

      vyčnívající předměty nebo části objektu (komíny, světlíky, větráky, strojovny výtahů) pokud

nejsou v ochranném prostoru jímacího zařízení, se opatří jímačem (tyčí), nebo jsou-li kovové, připojí se k hromosvodu.

Jímače se dělí na strojené a pomocné.

Strojené jsou zhotoveny jako plné ocelové jímací tyče v ohni pozinkované .

Pomocné jímače se vytvoří buď z rovného pozinkovaného drátu průměru 8 mm, buď jako pokračování

připojovacího vedení, nebo se k chráněnému předmětu vhodně připevní. Pomocné jímače musí vyčnívat

alespoň 30 cm.

Náhodné jímače tvoří kovové předměty, které jsou součástí objektu a jsou na místech vystaveném přímému

zásahu blesku.

Musí splňovat:

- navzájem spolehlivě spojené se styčnou plochou alespoň 10 cm 2

- průřez alespoň 100 mm 2 jsou-li z oceli

- odolnost proti korozi

- mechanicky pevné

- náhodné jímače plošného tvaru (plech) mají být v místě pravděpodobného zásahu blesku silný alespoň

0,3 mm je-li z mědi, nebo 0,6 mm je-li z jiného kovu U ustupujícího patra se musí uvažovat zmenšení vzdálenosti mezi okraji o výšku osoby: 1,8 m.

Svody se mají umísťovat v rozích budov. Mají být rovnoměrně rozmístěné po celém obvodu, co nejdále od oken a dveří. Svody nemají procházet balkónem, nesmí jít v šachtě uvnitř domu (výtahové šachty, světlíky apod.

revize elektro, měření osvětlení, revize elektrospotřebičů, revize ČEZ, revize PRE, revize přístrojů, revize hromosvodů, revize rozvaděčů, revize přípojky, revize elektroinstalace, revize elektro strojů, revize elektrických zařízení, revize hromosvodu

obchody-a-sluzby www.uvodnik.cz  Zóna.cz - katalog stránek TOPlist TopList koťata, koťatka Toplink - katalog odkazů
autoelektrika   elektrotechnika v bankovnictví elektrotechnický kongres databáze revizních techniků úspory elektro  úspora energie  úsporně led světlo  elektro obklady  elektro pneu nářadí  izolace proti radonu