wz

ČSN EN 611400 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 61140 Ochrana před úrazem elektrickým proudem-Společná hlediska pro instalace a zařízené

POŠLI POPTÁVKU elektrických zařízeníCENA DOHODOU bez DPH

PROVEDU REVIZE ČSN 61140 blesk ceník revize elektrospotřebičů Praha Ceník revizních prací elektro


ČSN EN 61140 ed.2 -  Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

Norma obsahuje základní termíny z oblasti ochrany před úrazem elektrickým proudem. Uvádí, že ochrana musí být splněna jak za normálních - bezporuchových podmínek provozu zařízení, tak i za podmínek jedné poruchy. Za normálních podmínek musí být splněny požadavky na ochranu základní (podle dosud užívané terminologie ochrana před dotykem živých částí), za podmínek jedné poruchy musí být splněna ochrana při poruše (podle dosud užívané terminologie ochrana před dotykem neživých částí). Norma stanoví prostředky, kterými se uvedených ochran docílí, a kombinace těch prostředků, které pro dosažení jak ochrany základní, tak ochrany při poruše přicházejí v úvahu. Norma uvádí též, jak je třeba kombinovat provedení elektrického zařízení podle jeho zařazení do tříd ochran (0, I, II a III) s ochrannými opatřeními v síti a stanoví podmínky provozu a údržby zařízení podle toho, komu jsou tato zařízení určena (laikům, osobám poučeným nebo znalým).

BANKY CESTOVKY AUTO ENERGIE SLUNCE TEPELNÁ ČERPADLA  LED ZDROJE Energie Elektro-topení databaze ZL Sklenarstvi Radon Pneumatiky Obklady


Praha  revize elektro  hromosvodu  revize Ragdoll