wz

ČSN EN 62305-2 Ochrana před bleskem-řízení rizika

ČSN 62305-1 Ochrana před bleskem-část 2: řízení rizika

POŠLI POPTÁVKU část 2CENA DOHODOU bez DPH

PROVEDU REVIZE ČSN EN 62305-2 revize říuení rizika ochrana před bleskem

ČSN EN 62 305 - 2 Ochrana před bleskem - část 2: Řízení rizika

Tato Část IEC 62305 platí pro ocenění rizika u staveb a inženýrských sítí způsobeného údery blesku do země. Jejím účelem je poskytnout postup pro vyhodnocení takového rizika. Jakmile je vybrána horní mez rizika, umožňuje tento postup volbu vhodných ochranných opatření, které se musí přijmout pro snížení rizika na přípustnou mez nebo pod ní.

 Ochrana před bleskem-Řízení rizika - Základní pojmy

     Tato  část je určena ke stanovení odhadu rizika ztrát pro objekty nebo inženýrské sítě
způsobených bleskem mrak - zem. Účelem tohoto dílu norem je stanovit metody pro odhad
rizika. Část obsahuje:
  • - úvod
  • - rozsah platnosti
  • - termíny a definice
  • - objasnění termínů
  • - metodika stanovení rizika
  • - stanovení jednotlivých složek rizika pro objekty
  • - stanovení jednotlivých složek rizika pro inženýrské sítě
V této části jsou zavedeny další pojmy:
- úder blesku do objektu – úder blesku, který zasáhl přímo chráněný objekt
- úder blesku v blízkosti objektu – úder blesku, který zasáhl tak blízko chráněného objektu, že může způsobit nebezpečná přepětí
- počet nebezpečných událostí způsobených údery do stavby (ND) – očekávaný roční průměrný počet nebezpečných událostí způsobených údery blesku do stavby
- počet nebezpečných událostí způsobených údery do inženýrské sítě (NL) - očekávaný roční průměrný počet nebezpečných událostí způsobených údery blesku do inženýrské sítě
- počet nebezpečných událostí způsobených údery v blízkosti stavy (NM) - očekávaný roční průměrný počet nebezpečných událostí způsobených údery blesku v blízkosti stavby
- počet nebezpečných událostí způsobených údery v blízkosti inženýrské sítě (Nl) - očekávaný roční průměrný počet nebezpečných událostí způsobených údery blesku v blízkosti inženýrské sítě
- hmotná škoda – škoda na stavbě nebo inženýrské síti následkem mechanických, tepelných, chemických a výbušných účinků blesku
- pravděpodobnost poškození (PX) – pravděpodobnost, že nebezpečný jev způsobí poškození chráněného objektu nebo v něm 10
- ztráta  (LX) – průměrný rozsah ztrát (lidských a na majetku) vyplývající z určitého typu
poškození způsobeného nebezpečným jevem vztažený k hodnotě chráněného objektu
- riziko (R) – hodnota pravděpodobných průměrných ročních ztrát (lidských a na majetku) způsobených bleskem vztažená k celkové hodnotě chráněného objektu
- součást rizika (RX) – dílčí riziko, které závisí na zdroji a typu poškození
- přípustné riziko (RT) – maximální hodnota rizika, kterou je možno připustit pro chráněný
objekt

revize elektro, měření osvětlení, revize elektrospotřebičů, revize ČEZ, revize PRE, revize přístrojů, revize hromosvodů, revize rozvaděčů, revize přípojky, revize elektroinstalace, revize elektro strojů, revize elektrických zařízení, revize hromosvodu

BANKY CESTOVKY AUTO ENERGIE SLUNCE TEPELNÁ ČERPADLA  LED ZDROJE Energie Elektro-topení databaze ZL Sklenarstvi Radon Pneumatiky Obklady

Praha  revize elektro  hromosvodu  revize Ragdoll