wz

ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem-hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

ČSN 62305-3 Ochrana před bleskem-část 3: hmotné škoda na stavbách a nebezpečí života

POŠLI POPTÁVKU revizní technik elektrických zařízeníCENA DOHODOU bez DPH

PROVEDU REVIZE ceník revize elektro Praha ceník revize hromosvodu Praha ceník revize elektrospotřebičů Praha Ceník revizních prací elektro

ČSN EN 62 305 - 3 Ochrana před bleskem - část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

Ochrana staveb
Chráněný systém musí být uvnitř LPZ 1 nebo vyšší. Toho lze dosáhnout pomocí magnetických stínění nebo vhodným trasováním vedení. Pro kovové části a systémy křižující hranice LPZ musí být na hranicích zajištěno pospojování. Toto pospojování může být provedeno pomocí spojovacích vodičů nebo, přepěťovými ochrannými zařízeními (SPD).Účinné ochrany proti přepětím může být dosaženo pomocí „koordinované SPD ochrany“, která omezí přepětí pod jmenovité impulsní výdržné napětí chráněného systému.

Zóny ochrany před bleskem (LPZ)
Ochranná opatření jako vnější LPS (hromosvod, uzemnění), stínící vodiče, magnetická stínění a SPD
vymezují zóny ochrany před bleskem (LPZ).
 • LPZ 0A zóna, kde je ohrožení přímým úderem blesku a plným elektromagnetickým polem blesku.Vnitřní systémy mohou být vystaveny plnému nebo dílčímu impulsnímu bleskovému proudu;
 • LPZ 0B zóna chráněná proti přímým úderům blesku, ale ve které je hrozba plnéhoelektromagnetického pole blesku. Vnitřní systémy mohou být vystaveny dílčím impulsním proudům blesku;
 • LPZ 1 zóna, kde je impulsní proud omezen rozdělením proudu a SPD na rozhraní. Prostorové stínění může zeslabit elektromagnetické pole blesku;
 • LPZ 2, M, n zóna, kde může být impulsní proud dále omezen rozdělením proudu a dalšími SPD na rozhraní. Další prostorové stínění může být použito pro další zeslabení elektromagnetického pole blesku.
Ochrana inženýrských sítí Chráněné inženýrské sítě musí být
• Uvnitř LPZ 0B nebo vyšší. Toho se dosáhne volbou podzemního namísto venkovního uložení nebo použitím stínícího vodiče, nebo v případě trubkových vedení, zvýšením tloušťky trubek a zajištění vodivosti ve spojích.
• Uvnitř
LPZ 1. Toho se dosáhne snížením hladiny přepětí indukovaných bleskem pomocí stínění kabelů, odvedením nadproudů a omezením přepětí pomocí SPD.

 Škody a ztráty u hromosvodu

Zasáhne-li objekt blesk, může způsobit škody na samotných budovách, ale také na vstupujících inženýrských sítích do objektu. Proto je nejprve definovat zdroje, typy škod a ztrát nejen pro stavby a prostory v jejich blízkosti, ale rovněž pro inženýrské sítě a na ně
navazující prostory. Mezi typy škod a ztrát a z toho vyplývajícími riziky škod je velmi úzký vztah.

Bleskové výboje mrak – země jsou nebezpečné pro objekty a inženýrské sítě.
Ohrožení objektu může vést ke:
  • - škodám na objektu a jeho vybavení
  • - výpadkům příslušných a elektrických a elektronických vybavení
  • - zranění živých bytostí uvnitř nebo v blízkosti objektů
Ohrožení inženýrských sítí může vést ke:
  • - škodám na inženýrských sítích
  • - výpadkům příslušných a elektrických a elektronických vybavení
Údery blesku, které ovlivní objekt, mohou být rozděleny na:
  • - údery blesku do objektu,
  • - údery blesku v blízkosti objektu a/nebo v blízkosti inženýrských sítí (síť nn, telekomunikační síť, další napájecí sítě).
Údery blesku, které ovlivní inženýrské sítě, mohou být rozděleny na:
  • - údery blesku do inženýrských sítí,
  • - údery blesku v blízkosti inženýrských sítí nebo přímo do objektu, který je spojen s inženýrskými sítěmi. 

revize elektro, měření osvětlení, revize elektrospotřebičů, revize ČEZ, revize PRE, revize přístrojů, revize hromosvodů, revize rozvaděčů, revize přípojky, revize elektroinstalace, revize elektro strojů, revize elektrických zařízení, revize hromosvodu

BANKY CESTOVKY AUTO ENERGIE SLUNCE TEPELNÁ ČERPADLA  LED ZDROJE Energie Elektro-topení databaze ZL Sklenarstvi Radon Pneumatiky Obklady

Praha  revize elektro  hromosvodu  revize Ragdoll