wz

Cena revize, ceník

Cena revizních prací elektro, ceník revize

POŠLI POPTÁVKU revizní technik elektrických zařízeníCENA DOHODOU bez DPH

PROVEDU REVIZE ceník revize elektro Praha ceník revize hromosvodu Praha ceník revize elektrospotřebičů Praha Ceník revizních prací elektro

CENA REVIZ ELEKTRO - tvořena dohodou dle dostupnosti , složitosti a rozsahu elektrických rozvodů  ceník revize elektroinstalace

ORIENTAČNÍ CENÍK cena dohodou

 • Elektroinstalace (byt)cena............................ cena dohodou od 1200 Kč
 • Elektroinstalace (rodinný dům)..................... cena dohodouod 1800 Kč
 • Větší objekt (více rozvaděčů)....................... cena 40-70 Kč za obvod (jistič)
 • Revize systému ochrany před bleskem (hromosvodu).......................minimálně 1000 Kč nebo 350 Kč za svod dle dostupnosti
 • Potvrzení smlouvy s ČEZ..............................od 1200 Kč
 • Revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů do 20 kspaušálně................... 2000 Kč
 • Revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů30 Kč – 100 Kč za kus dle množství a třídy
 • Kontrola elektrického ručního nářadí a spotřebičů 20 Kč - 50 Kč za kus dle množství
 • Revize svařovacích zdrojů 350 Kč za kus
 • Strojní zařízení od 450 Kč za kus dle složitosti
 • Označení spotřebiče a nářadí štítkem 10 Kč za kus
Pro kvalitní provedení pravidelné revize elektroinstalace je předepsané mít od provozovatele tyto podklady: cena revizních prací elektro

1) Dokumentaci elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení.

Další velký problém. U většiny starších zařízení není dokumentace vůbec, nebo neodpovídá skutečnosti. Potřeba dokumentace se projeví zejména při poruchách, ale u složitějších zařízení je její absence nepříjemná i při údržbě a revizích. Revizní technici mají povinnost dokumentaci vyžadovat. Pokud neexistuje, musí být v revizní zprávě podrobný popis revidovaného zařízení a navíc revizní technik musí její zhotovení v rozsahu potřeby údržby, oprav a revizí ve výsledku prohlídky (závadách) vyžadovat. Při zjištění, že dokumentace neodpovídá skutečnosti je při nepatrných změnách vhodná její úprava, při změnách rozsáhlejších - analogie předchozího textu.

2) Protokoly o určení druhu prostředí (vnějších vlivů).  cena revize

Norma ČSN 33 2000-3 neobsahuje požadavek na přehodnocení působení vnějších vlivů, pokud existují protokoly o určení prostředí dle dříve platné ČSN 33 0300. Samozřejmě mluvím o situaci, kdy nedošlo ke změně, nebo kdy může podrobnější určení ovlivnit požadavky na elektrické zařízení (např. velký počet osob, způsobilost osob). U prostorů normálních bez dalších zpřísňujících vlivů a v případech, kdy jsou požadavky dány příslušnou technickou normou vystačíme s konstatováním v dokumentaci nebo předchozí revizní zprávě.

3) Zásady pro údržbu elektrického zařízení,tj. kontrol, revizí, zkoušek a měření.

S komplexním plněním tohoto požadavku se setkáváme velice zřídka. Harmonogram údržby zaniká nebo se minimalizuje, podle informací které mám, i u velkých organizací. Revizní technik má povinnost na uvedenou situaci reagovat. Skutečností ale je,že se v revizní právě s vyhodnocením údržby setkáváme velmi zřídka. Problémy obvykle nedělá přehled o revizích a tím pádem ani o zkouškách a měření (za předpokladu, že jsou revize prováděny).

4) Záznamy s výsledky provedených kontrol podle řádu preventivní údržby s podpisem pověřeného pracovníka

V podstatě se jedná o záznamy o prováděné údržbě. Pokud existují, je nutné prověřit potřebné náležitosti ( minimálně - přesné určení elektrického zařízení, datum provedení, jméno a podpis pracovníka). Jedná-li se o podklad pro revizi, nebo podklad pro prodloužení lhůty revize, musí záznam obsahovat konkrétní výsledky měření, použitý měřící přístroj včetně výrobního nebo evidenčního čísla a potvrzení platné kalibrace. Výsledky měření doporučuji v číselných údajích. Důvod - při následné revizi posoudit pro potřebu majitele nebo uživatele, zda se stav el.zařízení nemění, zlepšuje či zhoršuje.

revize elektrospotřebičů-revize elektrických přístrojů a zařízení informační techniky

počítače, tiskárny, kopírky, monitory,reproduktory, faxy, servry, adaptery,  kancelářská a výpočetní technika,

5) Zpráva o předchozí revizi.

U novějších zařízení to ve většině případů není problém. U zařízení, kde požadavek právního předpisu nebyl plněn a není k dispozici revize o poslední revizi ani revize výchozí, je nejvhodnější provést revizi pravidelnou v rozsahu revize výchozí. O důvodu musí být v revizní zprávě informace.

6) Záznamy o změnách, ke kterým se na revidovaném elektrickém zařízení došlo od poslední revize

Obvykle se jedná o změny, které nastaly při odstraňování poruch nebo došlo k rozšíření stávajících uvedenými v bodě č.4.

revize elektrických a elektronických přístroje

Příklady přístrojů pro revize elektrospotřebičů-laboratorní přístroje, měřící přístroje, specializované přístroje

7) Doklady z dozorové činnosti orgánu státního odborného technického dozoru.

Málokterý majitel nebo provozovatel elektrického zařízení si uvědomuje, že má při zahájení revize předložit protokol o dozoru. Je tedy na revizním technikovi, aby se na to, zda byl od poslední revize proveden odborný dozor, zeptal. Do revizní zprávy je vhodné podat informaci i o skutečnosti, že dozor proveden neby

Revizní technik elektro

Revizní technik provádí mimořádné kontroly elektrospotřebičů, hromosvodů, elektrorevize, elektroinstalace.Výchozí revize elektro a pravidelná revize. Výchozí revize elektrospotřebičů, hromosvodů, elektrorevize, elektroinstalace se dělá po rekonstrukci nebo vybudování nové instalace.Pravidelná revize elektroinstalace, elektrospotřebičů, elektrorevize, hromosvodů se provádí ve lhůtách dle ČSN 331500 a ČSN 3320000-6.

obchody-a-sluzby

NAVRCHOLU.cz
www.uvodnik.cz  Zóna.cz - katalog stránek TOPlist TopList koťata, koťatka Toplink - katalog odkazů

Praha  revize elektro  hromosvodu  revize Ragdoll