wz

NORMY-ČSN pro elektrotechniku

České státní normy elektro-revize

POŠLI POPTÁVKU revizní technik elektrických zařízeníCENA DOHODOU bez DPH

PROVEDU REVIZE revize elektro Praha revize hromosvodu Praha revize elektrospotřebičů Praha předpisy elektro

Předpisy - Normy z oboru elektro  ČSN

ČSN 332000-1 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-3: Stanovení základních charakteristik (el. zařízení)

ČSN 331500 - termíny revize

ČSN EN 331600 ed.2 - Revize a kontroly elektrického zařízení během používání

ČSN EN 61140 ed.2 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 34 1390: Ochrana před bleskem (hromosvody)

ČSN EN 62 305 - 1 Ochrana před bleskem - část 1: obecné principy

ČSN EN 62 305 - 2 Ochrana před bleskem - část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62 305 - 3 Ochrana před bleskem - část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

ČSN EN 62 305 - 4 Ochrana před bleskem - část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN EN 332000-4-41 ed.2- Elektrické instalace nízkého napětí část 4-41: Ochranné opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Revize elektroinstalace - jak se stanovuje cena?

Zjednodušeně lze říci, že se při revizi elektroinstalacevychází z počtu tzv. okruhů. Počet svodů lze do jisté míry odhadnout, ale počet okruhů nikoliv. Každý objekt je originál. Proto nejsme schopni odpovědět na Váš dotaz, kolik bude stát revize elektroinstalace Vašeho patrového kancelářského objektu o třiceti místnostech. Cena podle počtu obvodů se může značně lišit. Z elektrických schémat stanovíme lze cenu určit přesně, ze staré revizní zprávy také.

Revize elektroinstalace - názor 

Pravidelné revize elektroinstalaceje v posledních letech velmi diskutovanou oblastí. Jednak po stránce jejich pojetí revize elektroinstalace, ale i významu pro provozovatele revidovaného zařízení. Samozřejmě, povinnost provádět revize elektroinstalace je dána právními předpisy i technickými normami, ale v souvislosti s očekávaným vstupem do Evropské unie se naší „normotvůrci“ a přední odborníci začali intenzivněji zajímat o analogii ve státech EU. Rozhodování o dalším postupu pravděpodobně ovlivní evropská normalizace a směrnice č.1999/42/ES .. i následně vypracovaný návrh zákona o vzájemném uznávání odbornosti osob v rámci států Evropského společenství. Určité „jistoty“ avizuje i návrh ČSN 33 2000 6-61, který vychází s evropského harmonizačního dokumentu HD 384.6.61, který byl schválen v roce 2002. V dnešní I. části přinášíme úvod do problematiky provádění pravidelných revize elektroinstalace.

Revizní technik provádí mimořádné  kontroly elektrospotřebičů, hromosvodů, elektrorevize, elektroinstalace.  Výchozí revize elektro a pravidelná revize. Výchozí revize elektrospotřebičů, hromosvodů, elektrorevize, elektroinstalace se dělá po rekonstrukci nebo vybudování nové instalace.Pravidelná revize elektroinstalace, elektrospotřebičů, elektrorevize, hromosvodů se provádí ve lhůtách dle ČSN 331500 a ČSN 3320000-6.

Revize elektriky

Většina obytných budov je vybavena rozvodem silnoproudé elektroinstalace (230 V, 400 V)
Funkčnost a bezpečnost elektroinstalace musí být pravidelně kontrolována formou tzv. pravidelných revizí elektroinstalace.V bytových objektech se provádějí revize elektriky v intervalu 5-ti let, v kratších lhůtách se provádějí revize elektriky, v prostorách, kde výrazněji působí vnější vlivy (prádelny, sauny, bazény atp.) revize elektriky, musí být provedena také po úpravě elektroinstalace a elektroměrové rozvodnice.

Revize hromosvodu Praha

Revize hromosvodu bytové a kancelářské domy-revize hromosvodu hotely a ubytovny
Revize hromosvodů školy-revize hromosvodů školky-revize hromosvodů jesle (ochrana před bleskem)
Hromosvod musí mít dle vyhlášky instalovány zejména ty budovy, kde opravdu existuje reálné nebezpečí a kde by mohl blesk ohrozit život a zdraví osob nebo způsobit značné majetkové škody. Jedná se například o činžovní domy, školské či zdravotnické budovy, průmyslové objekty, stavby převyšující okolí, postavené na návrší apod.


revize elektro, měření osvětlení, revize elektrospotřebičů, revize ČEZ, revize PRE, revize přístrojů, revize hromosvodů, revize rozvaděčů, revize přípojky, revize elektroinstalace, revize elektro strojů, revize elektrických zařízení, revize hromosvodu


autoelektrika   elektrotechnika v bankovnictví elektrotechnický kongres databáze revizních techniků úspory elektro  úspora energie  úsporně led světlo  elektro obklady  elektro pneu nářadí  izolace proti radonu