wz

REFERENCE PRO ELEKTROREVIZE PRAHA

Reference pro obor činnosti revize elektro a hromosvodů

POŠLI POPTÁVKU revizní technik elektrických zařízeníCENA DOHODOU bez DPH

PROVEDU REVIZE revize elektro Praha revize hromosvodu Praha Revize elektrospotřebičů Praha Reference revizních prací elektro

   Revizní technik elektro reference

   oprávnění a reference revize elektrospotřebičů - revize elektro-revize hromosvodů

   Revize elektro a hromosvodů provádím s převážnou působností v Praze a středočeském Kraji
   Příklady revizní činnosti v objektech
   v objektech ministerstva obrany - Praha 6 , Juliska, Kbely ministerstvo obrany - Stará Boleslav,Kostelec nad Labem
   Thomayerovy nemocnice Praha 4 - Krč, Institut klinické a experimentální medicíny Praha 4, Krč
    Endokrinologický ústav Praha 1,Základní školy  Švehlova a U Roháčových kasáren
     Elektrorevize Základní a mateřská škola Velké Přílepy
   ,Základní školy Horoměřice,SSHR-Praha 5,bytové domy Praha 1 až Praha 10
   Revize elektrospotřebičů Endokrinologický ústav Praha 1

   OSVĚDČENÍ a OPRÁVNĚNÍ pro REVIZE ELEKTRO

   oprávnění pro revize elektrospotřebičů ITI č.6311/2/05/EZ-M,O,R,Z - E2/A

   osvědčení pro revize elektrospotřebičů ITI č.0993/2/05/R-EZ-E2/A

   oprávnění pro elektrorevize a revize hromosvodu SOTD MO č.068/04-EZ-M,O,R,Z-E2A/12

   Povinnost zajišťovat revizi elektroukládá provozovatelům ČSN 331500 a ČSN 332000-6-61 a lhůty revizí jsou zde stanoveny. Provádění revizi elektroje podle zákona č. 251/2005 sb. o inspekci práce kontrolováno a v případě nezajištění revizí nebo nedodržení lhůt hrozí provozovatelům citelné pokuty.

   ČSN 33 15 00 a ČSN 33 20 00-6-61  Revize elektrických instalací

   Měřící přístroje k provádění měření při revizi elektroK provádění měření při revizi elektromusí být použity měřící přístroje, které vyhovují ustanovením a podmínkám použitých měřících metod v ČSN 33 20 00-6-61 a ČSN 33 20 00-4-41. Dále musí být při revizi elektrododrženy požadavky výrobců měřících přístrojů v souladu s návodem k použití. U měřících přístrojů musí být pro revizi elektro pravidelně ověřovány jejich metrologické vlastnosti kalibrací ( zákon č. 505/1990 Sb.) Termíny kalibrace pr revizi elektro jsou dány četností používání a doporučením výrobce měřícího přístroje.

    revize elektro, měření osvětlení, revize elektrospotřebičů, revize ČEZ, revize PRE, revize přístrojů, revize hromosvodů, revize rozvaděčů, revize přípojky, revize elektroinstalace, revize elektro strojů, revize elektrických zařízení, revize hromosvodu