wz

TERMÍNY REVIZE ELEKTRO

Termíny provádění revizí elektro a hromosvodů

POŠLI POPTÁVKU revizní technik elektrických zařízeníCENA DOHODOU bez DPH

PROVEDU REVIZE revize elektroinstalace Praha revize elektroinstalace revize instalace termíny revize

Termíny revize elektro dle ČSN 331500,332000-6-61  1 rok mokré prostředí

   Termín evize elektro u nás známé pod odborným termínem revize elektroinstalace, mají své nezanedbatelné opodstatnění, které potvrzuje i litera zákona. Systém kontroly elektrických zařízení( Revize elektro) je v České republice dvojitý. Prověřování elektrotechnických výrobků zajišťují odborné zkušebny, které jsou v drtivé většině soustředěny pod Elektrotechnický zkušební ústav. Revize elektroinstalace pak završuje odborný dozor, povětšinou zabezpečený Českým úřadem bezpečnosti práce. Tento český systém kontroly byl a je tak trochu revoluční, i proto jej postupně přebírají také další země pro Revize elektro.

   Termíny elektrorevize - školy, školky, jesle, ubytovny, hotely - 3 roky  termíny

   Výchozí revize elektro revizeprovádět i po částech, pokud se jedná o zařízení, která se sestavují v místě jejich uvedení do provozu. Elektrická zařízení, která mění svoji původní polohu a přemisťují se jako celek na nová stanoviště musí být před jejich uvedením do provozu provedena Revize elektro pověřeným pracovníkem , který vyhotoví záznam s jeho podpisem. Pokud by však tato elektrická zařízení byla montována po částech, pak před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být provedena výchozí Revize elektro, kterou zajistí revizní technik.

   Termíny revize elektro - 2 roky elektrorevize obj. z hořlavých hmot C2,3 - nad 250 lidí  hořlavé hmoty

   Revize elektroobjekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (podle ČSN 73 0823)- Revize elektroprostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod. Společnš s těmito revizemi nutno provádět revize elektrospotřebičů

   Termíny revize elektro 1 rok

   Revize elektro s prostředím mokrým. Revize elektro s prostředím s extrémní korozivní agresivitou. Revize elektro pojízdné a převozní prostředky.

   Termíny revize elektro - 4 roky

   Revize elektro s prostředím venkovním. Revize elektro s prostředím pod přístřeškem.

   Termíny revize elektro - 3 roky dle prostředí

   Revize elektro s prostředím vlhké. Revize elektro s prostředím studenéé. Revize elektro s prostředím horké. Revize elektro s prostředím se zvýšenou korozivní agresivitou. Revize elektro s prostředím prašné s prachem nehořlavým. Revize elektro s prostředím prašné s biologickými škůdci.

   Termíny revize elektro - 2 roky dle prostředí

   Revize elektro s prostředím s otřesy. Revize elektro s prostředím pasivním s nebezpečím požáru. Revize elektro s prostředím pasivní s nebezpečím výbuchu.

   Termíny revize elektro - 0,5 roku

   Revize elektro prozatímní elektrické rozvody staveniště.

   Termíny revize elektro - zdravotnické rozvody 2 roky

   Revize elektro základní termín pro revize elektroinstalace. Revize elektro dílčí podle vybavení zdravotnických pracovišť denní až 1 rok.

   Termíny revize elektro-revize elektroinstalace-podle PROSTŘEDÍ

   Termíny revize elektro-revize elektroinstalace podle prostoru se ZVÝŠENÝM RIZIKEM OSOB

   Termíny revize elektro-revize elektrospotřebičů ČSN 331610

   Termíny revize elektro-ruční nářadí ČSN 331600

    revize elektro, měření osvětlení, revize elektrospotřebičů, revize ČEZ, revize PRE, revize přístrojů, revize hromosvodů, revize rozvaděčů, revize přípojky, revize elektroinstalace, revize elektro strojů, revize elektrických zařízení, revize hromosvodu